Veiligheid in de Nederlandse luchtvaartsector

Roadmap OVV aanbevelingen NLR maatregelen

De Nederlandse luchtvaartsector heeft veiligheid als hoogste prioriteit, zodat vliegen de veiligste manier van vervoer blijft. Dat vereist een open cultuur waarin we afwijkingen van de veiligheidsprocedures melden, veiligheidsverbeteringen tijdig doorvoeren en dat iedereen die in deze sector werkzaam is er alles aan doet om de hoogste normen te behalen.

Op deze website maken we de maatregelen die we nemen om de veiligheid te verbeteren zichtbaar.


Aanvulling op bestaande veiligheidsmanagementsystemen

Het Integral Safety Management System vervangt niet de bestaande veiligheidsmanagementsystemen van de individuele organisaties, maar vult deze aan. We richten ons met het ISMS op de gezamenlijke risico’s van de activiteiten op Schiphol. Zo maken we veiligheidsrisico’s en verbeteringen die ons allemaal aangaan voor iedereen zichtbaar en beslissen we samen over te nemen maatregelen die de veiligheid verder te verbeteren.

Veiligheidsplanning

In de luchtvaart brengen we veiligheidsrisico’s systematisch in kaart om deze te kwantificeren en op te lossen. Deze principes van risicobeheersing passen alle luchtvaartbedrijven toe. Tevens staat ieder onder toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Verbeteringen op het gebied van veiligheid kunnen we op verschillende manieren signaleren: we doen trendanalyses, we krijgen aanbevelingen uit de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, we leren van incidenten en we ontvangen input van medewerkers.

Daarnaast beoordelen we plannen (op het gebied van luchthaveninfrastructuur en de operatie) vooraf op veiligheid in het ISMS. Zo is verbetering van de veiligheid een structureel onderdeel van het planningsproces, zowel op de korte als op de lange termijn. Daarnaast bieden technologische ontwikkelingen en andere innovaties kansen voor een steeds veiliger luchtvaart.

In alle gevallen moeten we solide plannen maken om onbedoelde gevolgen te voorkomen en te anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst.

Roadmap Veiligheidsverbetering

De uit het ISMS voortvloeiende maatregelen voor een verbeterde veiligheid vormen samen de Roadmap Veiligheidsverbetering Schiphol, waarvan een samenvatting op deze website staat. We laten ook zien hoe we opvolging geven aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de integrale veiligheidsanalyses die zijn uitgevoerd door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

De Roadmap Veiligheidsverbetering Schiphol is een levend document waarmee we onze gezamenlijke veiligheidsdoelen vastleggen en dat we continu aanvullen op basis van beslissingen van het joint sector ISMS en behaalde resultaten.

Elke zes maanden verwerken we de status van de maatregelen op deze website. Het kan zijn dat we bepaalde maatregelen nog verder willen onderzoeken of dat we het besluit tot implementatie nog moeten nemen. Deze versie van de roadmap bevat studies en maatregelen die zijn voortgekomen uit bestaande en nieuwe initiatieven binnen de sector, uit voorvalonderzoeken, uit de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en maatregelen die het NLR heeft voorgesteld in de veiligheidsanalyse.

Neem contact met ons op

Heb je vragen of opmerkingen over deze website, stuur dan een e-mail naar ISMS@schiphol.nl.